วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2552

บันทึกประจำวัน

เดือนนี้เป็นเดือนที่มีพระจันทร์เต็มดวงและมีประเพณีที่สำคัญเกิดขึ้น นั่นคือ วันลอยกระทง เป็นประเพณีที่สำคัญของคนไทยอีกประเพณีหนึ่ง วันนี้นักเรียนทุกคนลงมีความสุข